Wentylacja

Dlaczego montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach jest ważny

W życiu codziennym człowieka, zarówno w przestrzeni otwartej jak i w zamkniętych pomieszczeniach, dla dobrego zdrowia i samopoczucia człowieka najważniejsze jest powietrze dobrej jakości. W miastach i ośrodkach przemysłowych zachodzi możliwość zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego przez wyziewy z zakładów przemysłowych, spaliny, kurz, dymy itp.

Dlatego też oferujemy Państwu kompleksowe usługi wentylacji:

  • wykonanie projektu instalacji
  • dobór urządzeń wentylacyjnych
  • montaż wentylacji mechanicznej
  • pomiary wentylacji i serwis urządzeń wentylacyjnych
  • montaż wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacja)

Materiały instalacyjne, urządzenia wentylacyjne, miejsce realizacji projektu

Ponieważ współpracujemy z najlepszymi producentami urządzeń wentylacyjnych, nasze doświadczenie zapewnia Państwu wykonanie każdej inwestycji na bardzo dobrym poziomie.

montaż wentylacji kraków wentylator TTProponowana oferta obejmuje zarówno nieduże wentylatory typu TT przystosowane do instalacji na przewodach o małych średnicach, czy też wentylatory podłączane w obieg ciepłego powietrza pochodzącego z ogrzewania kominkiem, ale także piece nadmuchowe Rheem mogące spełniać funkcje wentylacji mechanicznej, rekuperatory a nawet centrale wentylacyjne typu rooftop.

Instalacje wentylacji wykonujemy z wykorzystaniem materiałów i urządzeń każdorazowo dostosowanych do zapotrzebowania i możliwości inwestora. Montaż wentylacji wykonujemy w pomieszczeniach usługowych takich jak:apteki, sklepy, salony, a także w biurach, domach, halach sportowych i innych budynkach. Nasze realizacje cechuje rzetelność i dokładność. Zawsze pracujemy najlepiej jak potrafimy, aby osiągnąć zadowolenie klienta, które jest miarą naszego zaangażowania.

Instalacje wykonujemy z zastosowaniem przewodów z blachy, a także materiałów wyprodukowanych z wełny mineralnej jeżeli jest taka konieczność. Stosowane technologie obejmują: Ursa Air, Climaver oraz piankę poliuretanową.

Jakie zadania spełnia wentylacja

Zadaniem wentylacji jest wytworzenie i zachowanie w pomieszczeniu lub zespole pomieszczeń, gdzie przebywają ludzie, odpowiedniego stanu powietrza. Musi ono spełniać odpowiednie wymogi higieniczne, technologiczne, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich parametrów, takich jak wymiana powietrza i ewentualnie jego np. podgrzanie i oczyszczenie.

Stan powietrza w pomieszczeniu ulega zmianie w wyniku przebywania w nim ludzi jak również odbywania się i zachodzenia różnych procesów technologicznych. Te ostatnie mogą być związane z wieloma efektami, powodującymi np. nadmierne wydzielanie ciepła, wilgoci oraz często szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń.

Obce substancje zawarte w powietrzu (gazy, dymy, pary, cząstki cieczy, pyły) nie mogą przekraczać wartości szkodliwych dla zdrowia. Stosując odpowiednio częstą wymianę powietrza (wentylację), często możliwe jest osiągnięcie w określonym pomieszczeniu warunków, które spełniają wymogi higieniczne czy technologiczne.

Zadaniem wentylacji jest obniżenie koncentracji wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń poniżej poziomu szkodliwego dla zdrowia, usunięcie powstałych zanieczyszczeń w miejscu ich powstawania i niedopuszczenie do ich rozprzestrzeniania się w pomieszczeniu.

W przypadku gdy w danym pomieszczeniu przebywa duża grupa ludzi – proponowany przez nas system nadmuchowy pozwala wymienić całe powietrze w pomieszczeniach, na świeże powietrze z zewnątrz, w bardzo krótkim czasie.

Realizujemy projekty wentylacji na terenie Krakowa a także województwa małopolskiego. Każdorazowo prosimy o kontakt pod numerem 502 056 412 oraz poprzez formularz na stronie kontakt.

Zapraszamy do realizacji inwestycji z naszą firmą.

© 2015 AHS Kraków. Wszelkie prawa zastrzeżone.